Adapter pin 2AAtoD 6

Adapter chuyển đổi pin tiểu AA thành pin đại D V2


25.000 ₫

Chuyển đổi pin tiểu AA thành pin đại D. Một số thiết bị sử dụng pin đại D như bộ phận đánh lửa bếp ga, loa đài, đồng hồ….Tuy nhiên nhiều khi để tìm mua được một cục pin đại D là rất khó, đặc biệt là pin sạc D thì gần như không có.


Chuyển đổi pin tiểu AA thành pin đại D.

Một số thiết bị sử dụng pin đại D như bộ phận đánh lửa bếp ga, loa đài, đồng hồ….

Tuy nhiên nhiều khi để tìm mua được một cục pin đại D là rất khó, đặc biệt là pin sạc D thì gần như không có.

Adapter pin 2AAtoD 1Adapter pin 2AAtoD 2Adapter pin 2AAtoD 3Adapter pin 2AAtoD 4Adapter pin 2AAtoD 5Adapter pin 2AAtoD 6