Bình bơm dầu gội, sữa tắm ... tự động thế hệ 2

Bình bơm dầu gội, sữa tắm … tự động thế hệ 2


350.000 ₫

Tự động xịt một lượng dầu gội, sữa tắm, nước rửa bát….hoặc bất cứ chất lỏng nào khi bạn đưa bàn tay vào miệng vòi…..Sản phẩm cao cấp có thể chỉnh được lượng chất lỏng chảy ra mỗi lần.


  Bình bơm dầu gội, sữa tắm ... tự động thế hệ 2

Bình bơm dầu gội, sữa tắm … tự động thế hệ 2

Bình bơm dầu gội, sữa tắm … tự động thế hệ 2

Tự động xịt một lượng dầu gội, sữa tắm, nước rửa bát….hoặc bất cứ chất lỏng nào khi bạn đưa bàn tay vào miệng vòi…..
Sản phẩm cao cấp có thể chỉnh được lượng chất lỏng chảy ra mỗi lần.
Và có thêm nút bấm để khi bạn muốn lấy một lượng dầu lớn.

  Bình bơm dầu gội, sữa tắm ... tự động thế hệ 2

Bình bơm dầu gội, sữa tắm … tự động thế hệ 2

  Bình bơm dầu gội, sữa tắm ... tự động thế hệ 2

Bình bơm dầu gội, sữa tắm … tự động thế hệ 2

  Bình bơm dầu gội, sữa tắm ... tự động thế hệ 2

Bình bơm dầu gội, sữa tắm … tự động thế hệ 2