Bút xếp

Bút xếp


10.000 ₫

Chiếc bút có thể xếp vào để treo điện thoại, chìa khóa và có thể duỗi ra để viết như cây bút bi thông thường.

Mã: bx Danh mục: Từ khóa:

Bút xếp

Bút xếp

Bút xếp

Chiếc bút có thể xếp vào để treo điện thoại, chìa khóa và có thể duỗi ra để viết như cây bút bi thông thường.

Bút xếp

Bút xếp

Với chiếc bút này bạn có thể dùng làm vật trang trí cho chiếc điện thoại, chùm chìa khóa và có thể luôn mang theo bên mình để khi cần là có.

Và bạn cũng có thể nối nhiều chiếc bút lại với nhau.

Bút xếp

Bút xếp

Bút xếp

Bút xếp