Chống trộm cảm ứng cham v2

Chống trộm cảm ứng cham v2


100.000 ₫

Treo vào khóa cửa, chốt cửa, tay nắm ..hoặc bất cứ vật gì dẫn diện…Khi có người chạm vào vật dẫn điện đó thì còi sẽ hú báo động…….Thế hệ 2 cải tiến nhạy hơn rất nhiều.


 Chống trộm cảm ứng cham v2

Chống trộm cảm ứng cham v2

 Chống trộm cảm ứng cham v2

Treo vào khóa cửa, chốt cửa, tay nắm ..hoặc bất cứ vật gì dẫn diện…Khi có người chạm vào vật dẫn điện đó thì còi sẽ hú báo động…….Thế hệ 2 cải tiến nhạy hơn rất nhiều.

Tham khảo thế hệ 1 tại đây: http://mattroisangtao.com/vi/spct/id180/Thiet-bi-chong-trom-cam-ung/

 Chống trộm cảm ứng cham v2

Chống trộm cảm ứng cham v2