Giảm giá!
Đầu đọc thẻ siêu mini

Đầu đọc thẻ siêu mini


50.000 ₫ 40.000 ₫

Đầu đọc thẻ micro SD chỉ to bằng cái thẻ micro SD….


 Đầu đọc thẻ siêu mini

Đầu đọc thẻ siêu mini

 Đầu đọc thẻ siêu mini

Đầu đọc thẻ micro SD chỉ to bằng cái thẻ micro SD….
Thích hợp cho việc mở rộng bộ nhớ thiết bị cầm tay hoặc bỏ ví, đeo chìa khóa….

 Đầu đọc thẻ siêu mini

Đầu đọc thẻ siêu mini

High transfer rate with USB interface
Full speed up to 480Mbps
Support Micro SD, Micro SDHC
Support Windows 98, 2000, ME, Xp, Vista, Windows 7, Mac OS 9.0 above, Linux Kernel 2.4.1 above, Vista&SDHC V2.0
Easy to carry, with carrying strap
Plug and play

 Đầu đọc thẻ siêu mini

Đầu đọc thẻ siêu mini