Dung cu co dinh khoi vuong goc_11Dung cu co dinh khoi vuong goc_2Dung cu co dinh khoi vuong goc_3Dung cu co dinh khoi vuong goc_4Dung cu co dinh khoi vuong goc_5Dung cu co dinh khoi vuong goc_6

Dụng cụ cố định khối vuông góc


190.000 ₫

Với sản phẩm này bạn sẽ dễ dàng cố định một khối có 4 góc vuông như thùng hàng, ghép khối các mảnh ghép của sản phẩm gia công…


Với sản phẩm này bạn sẽ dễ dàng cố định một khối có 4 góc vuông như thùng hàng, ghép khối các mảnh ghép của sản phẩm gia công…

Dung cu co dinh khoi vuong goc_11 Dung cu co dinh khoi vuong goc_12 Dung cu co dinh khoi vuong goc_13

Dung cu co dinh khoi vuong goc_1 Dung cu co dinh khoi vuong goc_2 Dung cu co dinh khoi vuong goc_3 Dung cu co dinh khoi vuong goc_4 Dung cu co dinh khoi vuong goc_5 Dung cu co dinh khoi vuong goc_6