Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_1

Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay


25.000 ₫

Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay. Ngoài ra có thể ứng dụng để hút các chất lỏng khác như hút rượu, hút nước bể cá…


   Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay. Ngoài ra có thể ứng dụng để hút các chất lỏng khác như hút rượu, hút nước bể cá…

Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_1 Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_2 Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_3 Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_4 Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_5