Xau kim chi V2_5

Dụng cụ xâu kim chỉ V2


10.000 ₫

Với sự hỗ trợ của dụng cụ này ai cũng có thể dễ dàng xâu được chỉ vào lỗ kim, nhắm mắt cũng xâu được.


Với sự hỗ trợ của dụng cụ này ai cũng có thể dễ dàng xâu được chỉ vào lỗ kim, nhắm mắt cũng xâu được.

 

Xau kim chi V2_1 Xau kim chi V2_2 Xau kim chi V2_3 Xau kim chi V2_4 Xau kim chi V2_5