Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích


130.000 ₫

Ai cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy chai rượu bay lơ lửng được đỡ bởi một sợi dây xích này đấy…


 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

  Giá đỡ chai rượu sợi xích

Ai cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy chai rượu bay lơ lửng được đỡ bởi một sợi dây xích này đấy…

* Vật liệu* Sắt
* Kích thước*Length_Width_Height=22*14* 22cm
*Trọng lượng*410G

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích

 Giá đỡ chai rượu sợi xích

Giá đỡ chai rượu sợi xích