IA2TV

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN


IA2TV là thiết bị sử dụng để kết nối không dây điện thoại iPhone, Android, PC, Laptop… với tivi để trình chiếu ảnh, xem phim, nghe nhạc… trên màn hình tivi.


IA2TV 10

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV là thiết bị sử dụng để kết nối không dây điện thoại iPhone, Android, PC, Laptop… với tivi để trình chiếu ảnh, xem phim, nghe nhạc… trên màn hình tivi.

 

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

Tính năng:

– Kết nối P2P trực tiếp IA2TV với điện thoại, máy tính không dây qua card wifi.

– Kết nối IA2TV với điện thoại, máy tính qua mạng LAN wifi

– Đọc dữ liệu (ảnh, video,nhạc) từ USB kết nối với IA2TV

– Kết nối IA2TV với Tivi qua rắc Audio+Video để trình chiếu ảnh, video, nhạc, desktop máy tính.

Tham khảo thêm các tính năng qua hướng dẫn sử dụng: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

 

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

GIAO DIỆN KẾT NỐI TRÊN IOS:

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

IA2TV Kết nối điện thoại, máy tính với Tivi không dây P2P, WIFI, LAN

GIAO DIỆN KẾT NỐI TRÊN MÁY TÍNH