Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2


1.500.000 ₫

– Điện áp vào: 220V-50Hz
– Công suất: 180W
– Tốc độ quay max: 7000r/min, điều chỉnh vô cấp
– Đường kính mũi khoan lớn nhất: 6.5mm


KHOAN BÀN MINI
– Model: AJS-85158
– Điện áp vào: 220V-50Hz
– Công suất: 180W
– Tốc độ quay max: 7000r/min, điều chỉnh vô cấp
– Đường kính mũi khoan lớn nhất: 6.5mm
Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Phụ kiện bán thêm:

Eto lắp vào chân khoan: 200K/cái

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2