Máy khoan bàn mini

Máy khoan bàn mini


1.450.000 ₫

Kích thước mini chỉ 19cm x 10.5cm ……………
Có chiết áp điều chỉnh tốc độ.

Hết hàng


  Máy khoan bàn mini

Máy khoan bàn mini

  Máy khoan bàn mini

  Máy khoan bàn mini

Máy khoan bàn mini

  Máy khoan bàn mini

Máy khoan bàn mini

  Máy khoan bàn mini

Máy khoan bàn mini

  Máy khoan bàn mini

Máy khoan bàn mini

  Máy khoan bàn mini

Máy khoan bàn mini

  Máy khoan bàn mini

Máy khoan bàn mini