Phễu đổ xăng ô tô_1

Phễu đổ xăng ô tô


25.000 ₫

Phễu dùng để đổ xăng vào bình xăng ô tô hoặc chỗ nào khó đổ tương tự như vậy.

Hết hàng


   Ai đi ô tô rồi sẽ có ngày bị hết xăng dọc đường, khi đó sẽ phải dùng can đi mua xăng về đổ. Tuy nhiên miệng bình xăng trên ô tô nghiêng dọc theo sườn xe nên rất là khó đổ, với chiếc phễu này thì việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

   Sử dụng để đổ xăng cho xe ô tô hoặc đổ các chất lỏng vào các chỗ khó tương tự.

Phễu đổ xăng ô tô_2 Phễu đổ xăng ô tô_3