UPS(bộ lưu điện) mini

UPS(bộ lưu điện) mini


180.000 ₫

Vừa là một adapter 9V, vừa có chức năng là một UPS mini giúp cho hệ thống báo động, hệ thống điện thoại mẹ con, …………. có thể hoạt động ngay cả khi mất điện……


  UPS(bộ lưu điện) mini

UPS(bộ lưu điện) mini

UPS(bộ lưu điện) mini

Vừa là một adapter 9V, vừa có chức năng là một UPS mini giúp cho hệ thống báo động, hệ thống điện thoại mẹ con, …………. có thể hoạt động ngay cả khi mất điện……