[Hướng dẫn] Sửa lỗi App Ewelink không phản hồi, màn hình trắng