adapter-chuyen-doi-2-pin-tieu-aa-thanh-pin-dai-d_1

Bộ 2 adapter chuyển đổi 2 pin tiểu AA thành pin đại D


35.000 ₫

Chuyển đổi 2 pin tiểu AA thành pin đại D. Một số thiết bị sử dụng pin đại D như bộ phận đánh lửa bếp ga, loa đài, đồng hồ….Tuy nhiên nhiều khi để tìm mua được một cục pin đại D là rất khó, đặc biệt là pin sạc D thì gần như không có.


Chuyển đổi 2 pin tiểu AA thành pin đại D.

Một số thiết bị sử dụng pin đại D như bộ phận đánh lửa bếp ga, loa đài, đồng hồ….

Tuy nhiên nhiều khi để tìm mua được một cục pin đại D là rất khó, đặc biệt là pin sạc D thì gần như không có.

adapter-chuyen-doi-2-pin-tieu-aa-thanh-pin-dai-d_1 adapter-chuyen-doi-2-pin-tieu-aa-thanh-pin-dai-d_2 adapter-chuyen-doi-2-pin-tieu-aa-thanh-pin-dai-d_3 adapter-chuyen-doi-2-pin-tieu-aa-thanh-pin-dai-d_4
Adapter pin 2AAtoD 2 Adapter pin 2AAtoD 1

 THAM KHẢO PHIÊN BẢN CHUYỂN ĐỔI 1 PIN TIỂU AA SANG PIN ĐẠI D

Bộ 2 adapter chuyển đổi 1 pin tiểu AA thành pin đại D