Adapter sac iPad chan det cao cap 1

Adapter sạc iPad chân dẹt


30.000 ₫

Adapter chuyển đổi chân sạc iPad từ 3 chân cồng kềnh và khó cắm thành chân dẹt có thể gấp ra gập vào rất tiện lợi và nhỏ gọn.


Sạc iPad chính hãng theo máy thường sử dụng chân 3 càng cồng kềnh và không phải ổ cắm nào cũng có thể cắm được. Adapter chuyển đổi này sẽ biến cục sạc 3 chân thành 2 chân có thể gấp ra gập vào rất tiện lợi và nhỏ gọn, với chuẩn chân dẹt bạn có thể cắm vào bất kì ổ cắm nào.

Tham khảo adapter hãng cao cấp (60K/cái) : http://www.mattroisangtao.vn/san-pham/adapter-sac-ipad-chan-det-cao-cap/

Adapter sac iPad chan det 1

Adapter sạc iPad chân dẹt

Adapter sac iPad chan det 2

Adapter sạc iPad chân dẹt

Adapter sac iPad chan det 3

Adapter sạc iPad chân dẹt

Adapter sac iPad chan det 4

Adapter sạc iPad chân dẹt

Adapter sac iPad chan det 5

Adapter sạc iPad chân dẹt

Adapter sac iPad chan det 6

Adapter sạc iPad chân dẹt