Binh do cam xuc trai tim 1

Bình cảm ứng đo cảm xúc trái tim


70.000 ₫

Hãy tặng người yêu của bạn chiếc bình này, khi cầm vào nếu cảm xúc cũng như tình yêu của người ấy dành cho bạn dạt dào thì nước sẽ chảy ngược từ dưới lên trên, thậm chí sôi ùng ục nếu đó là một tình yêu nồng cháy.


   Hãy tặng người yêu của bạn chiếc bình này, khi cầm vào nếu cảm xúc cũng như tình yêu của người ấy dành cho bạn dạt dào thì nước sẽ chảy ngược từ dưới lên trên, thậm chí sôi ùng ục nếu đó là một tình yêu nồng cháy.

Binh do cam xuc trai tim 1

Bình cảm ứng đo cảm xúc trái tim

Binh do cam xuc trai tim 2

Bình cảm ứng đo cảm xúc trái tim

Binh do cam xuc trai tim 3

Bình cảm ứng đo cảm xúc trái tim

Binh do cam xuc trai tim 4

Bình cảm ứng đo cảm xúc trái tim

Binh do cam xuc trai tim 5

Bình cảm ứng đo cảm xúc trái tim

Binh do cam xuc trai tim 6

Bình cảm ứng đo cảm xúc trái tim