but-bi-thuoc-kep

Bút bi thước kẹp


Không chỉ là một chiếc bút bi dùng để viết như các chiếc bút bi khác mà nó còn có thể dùng để kẹp đo kích thước các đồ vật nhỏ mọi lúc mọi nơi rất tiện dụng.


Bút bi thước kẹp

but-bi-thuoc-kep but-bi-thuoc-kep_2

Không chỉ là một chiếc bút bi dùng để viết như các chiếc bút bi khác mà nó còn có thể dùng để kẹp đo kích thước các đồ vật nhỏ mọi lúc mọi nơi rất tiện dụng.

but-bi-thuoc-kep_5

Kích thước: Dài 150mm, ngòi bút cỡ 1.0mm

Chất liệu: Nhựa

but-bi-thuoc-kep_3 but-bi-thuoc-kep_4 but-bi-thuoc-kep_6