dau-kep-mui-khoan-khac-5in1-truc_1

Đầu kẹp mũi khoan, khắc 5in1


40.000 ₫

Đầu kẹp giữ mũi khoan, mài, khắc (hay còn gọi là mâm cặp). Có thể kẹp được các mũi  đường kính 0.5mm – 1.0mm – 1.5mm – 2.5mm – 3.0mm

Clear

Đầu kẹp giữ mũi khoan, mài, khắc (hay còn gọi là mâm cặp)

Có 5 mâm cặp có thể kẹp được các mũi đường kính 0.5mm – 1.0mm – 1.5mm – 2.5mm – 3.0mm

Có thể lắp vừa các động cơ có đường kính trục 2.0mm hoặc 2.35mm hoặc 3.17mm (tùy chọn )

Chất liệu bằng đồng

dau-kep-mui-khoan-khac-5in1-truc_1 dau-kep-mui-khoan-khac-5in1-truc_2 dau-kep-mui-khoan-khac-5in1-truc_3 dau-kep-mui-khoan-khac-5in1-truc_4 dau-kep-mui-khoan-khac-5in1-truc_5 dau-kep-mui-khoan-khac-5in1-truc_6 dau-kep-mui-khoan-khac-5in1-truc_7

dau-kep-mui-khoan-khac-5in1-truc_8Chọn kích thước:

Lỗ trục 2.0mm, Lỗ trục 2.35mm, Lỗ trục 3.17mm