day-cam-dui-den-co-cong-tac-1-8m_2

Dây cắm đui đèn có công tắc 1.8m


40.000 ₫

Đui đèn xoáy chuẩn E27 – Dây dài 1.8 mét -Có công tắc tắt bật tiện lợi


– Đui đèn chuẩn E27

– Dây dài 1.8 mét

– Có công tắc tắt bật tiện lợi

– Chịu tải đèn: 220V/3A

day-cam-dui-den-co-cong-tac-1-8m_1 day-cam-dui-den-co-cong-tac-1-8m_2