Giảm giá!
Den led USB sieu mong 1

Đèn 3 LED siêu mỏng cắm cổng USB


40.000 ₫ 30.000 ₫

Đèn led siêu mỏng cắm cổng USB, công suất 0,2W. Có thể bỏ ví, treo chìa khóa…để có thể dùng khi cần.


Đèn led siêu mỏng cắm cổng USB, công suất 0,2W. Có thể bỏ ví, treo chìa khóa…để có thể dùng khi cần.

Sử dụng mọi cổng USB như của máy tính, sạc điện thoại, pin dự phòng…

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB

Đèn LED siêu mỏng cắm cổng USB