dui-den-cam-ung-am-thanh-1dui-den-cam-ung-am-thanh-2

Đui đèn cảm biến âm thanh


70.000 ₫


dui-den-cam-ung-am-thanh-1

Mỗi khi cần bật đèn bạn chỉ cần……vỗ tay.
Chỉ sử dụng được cho bóng đèn sợi đốt <100W

dui-den-cam-ung-am-thanh-2