Dung cu co dinh chieu sau mui khoan, mai, khac_1

Dụng cụ cố định chiều sâu mũi khắc, khoan, mài


45.000 ₫

Dụng cụ cố định chiều sâu mũi khắc, khoan, mài…


Sử dụng lắp vào đầu máy khoan, máy mài, khắc… để cố định chiều sâu lỗ khoan, khắc, đục…

Dung cu co dinh chieu sau mui khoan, mai, khac_1 Dung cu co dinh chieu sau mui khoan, mai, khac_2 Dung cu co dinh chieu sau mui khoan, mai, khac_3 Dung cu co dinh chieu sau mui khoan, mai, khac_4