Hut chan khong ruou vang V2 1

Dụng cụ hút chân không bảo quản rượu vang V2


80.000 ₫

Với những chai rượu vang uống chưa hết, cách tốt nhất để bảo quản đó là hút chân không.

Hết hàng


Với những chai rượu vang uống chưa hết, cách tốt nhất để bảo quản đó là hút chân không.

Hut chan khong ruou vang V2 1

Dụng cụ hút chân không bảo quản rượu vang V2

Hut chan khong ruou vang V2 4

Dụng cụ hút chân không bảo quản rượu vang V2

Hut chan khong ruou vang V2 5

Dụng cụ hút chân không bảo quản rượu vang V2

Hut chan khong ruou vang V2 6

Dụng cụ hút chân không bảo quản rượu vang V2

Hut chan khong ruou vang V2 2 Hut chan khong ruou vang V2 3