e-to-khoan-ban-v1_1

Ê tô khoan bàn V1


Ê tô khoan bàn dùng để lắp vào khoan bàn mini giúp kẹp giữ vật cần khoan.

Danh mục:

Ê tô khoan bàn dùng để lắp vào khoan bàn mini giúp kẹp giữ vật cần khoan.

Độ mở ngàm tối đa 65mm

e-to-khoan-ban-v1_1 e-to-khoan-ban-v1_2 e-to-khoan-ban-v1_3 e-to-khoan-ban-v1_4 e-to-khoan-ban-v1_5

 

 

Description :
RH-006 Mini Upscale Fitter Vise Movable Table Parallel-Jaw Repair Fixture Distribution Stand
Strong, lightweight, Aluminium die-casting
Lightweight solid and durable.
Specification :
Material : aluminum alloy
Alloy jaw : 60 mm
Maximum opening : 65 mm
Weight : 0.5kg
Package includes : 
1 x  RH – 006 mini vise