Máy khoan bàn mini V2Máy khoan bàn mini V2 1Máy khoan bàn mini V2 2Máy khoan bàn mini V2 3Máy khoan bàn mini V2 4Máy khoan bàn mini V2 5Máy khoan bàn mini V2 6Máy khoan bàn mini V2 7Máy khoan bàn mini V2 8Máy khoan bàn mini V2 9

Máy khoan bàn mini V2


1.500.000 ₫2.500.000 ₫

– Điện áp vào: 220V-50Hz
– Công suất: 150W, 340W, 480W, 580W
– Tốc độ quay max: 7000r/min, điều chỉnh vô cấp
– Đường kính mũi khoan lớn nhất: 6.5mm/10mm

Clear

KHOAN BÀN MINI
– Model: AJS-85158
– Điện áp vào: 220V-50Hz
– Công suất: 150W
– Tốc độ quay max: 7000r/min, điều chỉnh vô cấp
– Đường kính mũi khoan lớn nhất: 6.5mm

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Phụ kiện bán thêm:

Eto lắp vào chân khoan: 250K/cái

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

 

Chọn công suất:

150W/6.5mm, 340W/10mm, 480W/10mm, 580W/10mm