htb1njz-qfxxxxcmxfxxq6xxfxxxv

Phụ kiện cố định chiều sâu lưỡi máy cắt cầm tay


Phụ kiện cố định chiều sâu lưỡi máy cắt cầm tay dùng để xẻ đá, cắt gỗ….


Phụ kiện cố định chiều sâu lưỡi máy cắt cầm tay dùng để xẻ đá, cắt gỗ….

phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_1

phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_9

phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_2 phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_3 phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_4 phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_5 phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_6 phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_7

phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_8

Lựa chọn:

Chân đế + Lá chắn bảo vệ, Chân đế, Lá chắn bảo vệ