htb1njz-qfxxxxcmxfxxq6xxfxxxv

Phụ kiện cố định chiều sâu lưỡi máy cắt cầm tay


25.000 ₫60.000 ₫

Phụ kiện cố định chiều sâu lưỡi máy cắt cầm tay dùng để xẻ đá, cắt gỗ….

Clear
Mã: N/A Danh mục:

Phụ kiện cố định chiều sâu lưỡi máy cắt cầm tay dùng để xẻ đá, cắt gỗ….

phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_1

phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_9

phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_2 phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_3 phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_4 phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_5 phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_6 phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_7

phu-kien-co-dinh-chieu-sau-luoi-may-cat-cam-tay_8

Lựa chọn:

Chân đế + Lá chắn bảo vệ, Chân đế, Lá chắn bảo vệ