Giảm giá!
Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệTấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ1Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ2Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ3Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ4Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ5Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ6

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ


120.000 ₫ 100.000 ₫

Chỉ cần một viên pin tiểu cũng đủ làm cho tấm bán dẫn một mặt nóng bỏng tay, một mặt lạnh tê tay… Ứng dụng trong công nghệ tản nhiệt, làm lạnh như tản nhiệt CPU, bể cá, tủ lạnh….


Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ

Chỉ cần một viên pin tiểu cũng đủ làm cho tấm bán dẫn một mặt nóng bỏng tay, một mặt lạnh tê tay… Ứng dụng trong công nghệ tản nhiệt, làm lạnh như tản nhiệt CPU, bể cá, tủ lạnh….

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ1

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ1

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ2

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ2

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ3

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ3

 

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ4

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ4

Có thể kết hợp nhiều tấm với nhau để làm lạnh tới đóng băng. Do tính chất của bán dẫn N-P nên phải đấu nối tiếp các tấm với nhau, đấu song song có thể làm hư hỏng bán dẫn.

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ5

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ5

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ6

Tấm bán dẫn làm lạnh siêu công nghệ6

 

Link tham khảo:

Product Description

Semiconductor coolers are a form of solid state cooling that incorporates both semiconductor

Technologies and electronic assembly techniques.
Semiconductor coolers are solid Cstate, vibration Cfree, noise-free heat pupms.
They are modular devices,So are simple to install and operate.
Since they consit primarily of semiconductor material sandwiched between ceramic plates and have no moving parts,
They are inherently reliable.

TEC1-12706
Size: 40*40*3.8mm
Internal resistance: 1.98 Ohm +/- 10%
Imax.: 6.0 A
Vmax.: 15.4 V
Qmax.: 53.3W
Tmax.: 68 degree
Solder melting point: 138degree, 150degree, 200degree.
Maximum. Compress.: 1Mpa