cong-tac-qua-nhot-co-den-bao_1

Công tắc quả nhót có đèn báo trạng thái


20.000 ₫

Công tắc quả nhót lắp ngay trên đường dây điện để tắt bật thiết bị điện như bóng đèn, quạt….Có đèn báo trạng thái tắt bật.


Công tắc quả nhót lắp ngay trên đường dây điện để tắt bật thiết bị điện như bóng đèn, quạt….

Có đèn báo trạng thái tắt bật.

Công suất chịu tải 10A/250V

cong-tac-qua-nhot-co-den-bao_1 cong-tac-qua-nhot-co-den-bao_2 cong-tac-qua-nhot-co-den-bao_3