phich-cam-chan-det-gap-den-cam__1

Phích cắm chân dẹt gấp Đen-Cam


15.000 ₫

Phích cắm chuẩn chân dẹt, chân cắm có thể gấp lên hạ xuống cho phù hợp từng vị trí, chân đấu nối dây dễ dàng, chắc chắn…


phich-cam-chan-det-gap-den-cam__1

Phích cắm chuẩn chân dẹt, chân cắm có thể gấp lên hạ xuống cho phù hợp từng không gian và ổ cắm.

phich-cam-chan-det-gap-den-cam__3 phich-cam-chan-det-gap-den-cam__4

Đặc biệt chân cắm thiết kế bắt ốc đấu dây rất thông minh, dễ dàng, chắc chắn không như các phích cắm thông thường.

phich-cam-chan-det-gap-den-cam__7

Công suất chịu tải 250V/16A

Chất liệu: ABS chống cháy

phich-cam-chan-det-gap-den-cam__2 phich-cam-chan-det-gap-den-cam__6 phich-cam-chan-det-gap-den-cam__8 phich-cam-chan-det-gap-den-cam__5 phich-cam-chan-det-gap-den-cam__9