E to mini V3_1E to mini V3_2E to mini V3_3E to mini V3_4

Ê tô mini V3


100.000 ₫

Dùng cho bác nào đang sửa đồ điện tử, gia công khoan – đục – khắc … sản phẩm mà lại thiếu mất một…cánh tay 😀

Mã: etm Danh mục: , Từ khóa:

Dùng cho bác nào đang sửa đồ điện tử, gia công khoan – đục – khắc … sản phẩm mà lại thiếu mất một…cánh tay 😀

E to mini V3_1 E to mini V3_2 E to mini V3_3 E to mini V3_4

E to mini V2 3