Thiết bị mở cổng sạc iPad

Thiết bị mở cổng sạc iPad


50.000 ₫

iPad thường đòi hỏi rất khắt khe về cổng sạc vì vậy thường bạn sẽ không thể sạc được bằng cổng USB ở máy tính, laptop, bộ lưu điện….hoặc nếu sạc được thì sẽ sạc rất chậm. Thiết bị này sẽ khắc phục vấn đề đó giúp bạn..


  Thiết bị mở cổng sạc iPad

Thiết bị mở cổng sạc iPad

  Thiết bị mở cổng sạc iPad

  iPad thường đòi hỏi rất khắt khe về cổng sạc vì vậy thường bạn sẽ không thể sạc được bằng cổng USB ở máy tính, laptop, bộ lưu điện….hoặc nếu sạc được thì sẽ sạc rất chậm. Thiết bị này sẽ khắc phục vấn đề đó giúp bạn.

  Thiết bị mở cổng sạc iPad

Thiết bị mở cổng sạc iPad

Bạn nào đã dùng Galaxy , khi cắm sạc vào cục sạc khác loại (2A hẳn hoi ), nó sẽ vẫn sạc với dòng rất nhỏ hoặc không sạc được.
Hoặc sạc từ cục pin lưu điện ra , mặc dù pin lưu 2A nó vẫn chỉ sạc với dòng tối đa 1A. Khi đó mà vừa chơi vừa sạc thì sẽ …….hết pin như không cắm sạc ……..ức chế
Với thiết bị này thì nó sẽ đảm bảo cho việc sạc ngon như zin với bất kì cổng USB nào.

  Thiết bị mở cổng sạc iPad

Thiết bị mở cổng sạc iPad

  Thiết bị mở cổng sạc iPad

Thiết bị mở cổng sạc iPad

  Thiết bị mở cổng sạc iPad

Thiết bị mở cổng sạc iPad

  Thiết bị mở cổng sạc iPad

Thiết bị mở cổng sạc iPad

  Thiết bị mở cổng sạc iPad

Thiết bị mở cổng sạc iPad