Khung khoan bàn miniKhung khoan bàn mini 1Khung khoan bàn mini 2Khung khoan bàn mini 3Khung khoan bàn mini 4Khung khoan bàn mini 5

Khung khoan bàn mini


600.000 ₫

Với chiếc khung này bạn có thể biến chiếc khoan cầm tay bất kì thành một chiếc khoan bàn…

Sử dụng cho các loại khoan cầm tay có kích thước đầu khoan từ 38-42mm


Với chiếc khung này bạn có thể biến chiếc khoan cầm tay bất kì thành một chiếc khoan bàn…

Sử dụng cho các loại khoan cầm tay có kích thước đầu khoan từ 38-42mm

Khung khoan bàn mini 1

Khung khoan bàn mini 2

Khung khoan bàn mini 3

Khung khoan bàn mini 4

Khung khoan bàn mini 5

Phụ kiện bán thêm:

Eto lắp vào chân khoan: 250K/cái

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2

Máy khoan bàn mini V2