Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử

Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử


Lập trình chính xác từng phút , hẹn giờ theo thời gian thực….. Rất nhiều chế độ lặp lại , tự động lặp lại hàng ngày hoặc ngày lẻ , ngày chẵn , nghỉ thứ 7 chủ nhật …..


  Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử

Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử

  Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử

Lập trình chính xác từng phút , hẹn giờ theo thời gian thực
Rất nhiều chế độ lặp lại , tự động lặp lại hàng ngày hoặc ngày lẻ , ngày chẵn , nghỉ thứ 7 chủ nhật …..
Sản phẩm cao cấp chính hãng , sử dụng pin sạc để chạy đồng hồ , lưu dữ liệu ,
Điện áp sử dụng 220 v – Công suất chịu tải 2200W
Pin sạc được hàn trong vỉ mạch & có mạch sạc luôn trong đó .
Lưu ý : sp nhái sử dụng pin khuy thông thường
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử

Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử

Chân dẹt thông dụng

  Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử

Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử

Chân cắm bằng đồng

  Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử

Ổ cắm hẹn giờ lập trình điện tử

Thiết kế với thông số rơ-le có ngưỡng an toàn
Có pin lưu sạc & mạch sạc