Adapter pin AAAtoAA 1Adapter pin AAAtoAA 2Adapter pin AAAtoAA 3Adapter pin AAAtoAA 4

Bộ 2 Adapter chuyển đổi pin đũa AAA thành pin tiểu AA


20.000 ₫

Adapter chuyển đổi pin đũa AAA thành pin tiểu AA. Giờ đây bạn chỉ cần mua 1 loại pin là có thể sử dụng được cho nhiều thiết bị khác nhau. Đặc biệt hữu ích trong việc sử dụng pin sạc.


Adapter chuyển đổi pin đũa AAA thành pin tiểu AA

Giờ đây bạn chỉ cần mua 1 loại pin là có thể sử dụng được cho nhiều thiết bị khác nhau.

Đặc biệt hữu ích trong việc sử dụng pin sạc.

Adapter pin AAAtoAA 4Adapter pin AAAtoAA 3

Adapter pin AAAtoAA 1 Adapter pin AAAtoAA 2