Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_1Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_2Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_3Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_4Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_5Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_6Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_7Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_8Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_9Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_10

Bảng số điện thoại gắn táp lô ô tô khi đỗ xe V1


35.000 ₫

HÃY LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ, CÓ Ý THỨC KHI ĐỖ XE NƠI CÔNG CỘNG. Hãy để lại số điện thoại ở kính trước hoặc trên táp lô, để khi đổ xe choáng chỗ người khác thì người ta se gọi mình để mình chạy xe ra chỗ khác.


Khi đỗ xe ô tô nơi công cộng, thường chúng ta sẽ để danh thiếp hoặc ghi mảnh giấy số điện thoại ở kính trước hoặc trên táp lô, để khi đổ xe choáng chỗ người khác thì người ta se gọi mình để mình chạy xe ra chỗ khác ( ý thức của người có xe và lái xe).

do-xe-noi-cong-cong_1 do-xe-noi-cong-cong_2

Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_3 Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_4 Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_2

Nhưng số điện thoại trên danh thiếp thì quá nhỏ bé, ghi giấy thì mất thẩm mỹ hoặc đôi khi chúng ta không thể nhớ được việc này. Vậy thì sản phẩm này sẽ giúp bạn.

HÃY LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ, CÓ Ý THỨC KHI ĐỖ XE

Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_5 Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_6 Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_7 Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_8 Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_9 Bang so dien thoai gan tap lo o to khi do xe V1_10

THAM KHẢO THÊM:

Phiên bản V1: http://www.mattroisangtao.vn/san-pham/bang-so-dien-thoai-gan-tap-lo-o-to-khi-do-xe-v1/

Phiên bản V2: http://www.mattroisangtao.vn/san-pham/bang-so-dien-thoai-gan-tap-lo-o-to-khi-do-xe-v2/

Phiên bản V3: http://www.mattroisangtao.vn/san-pham/bang-so-dien-thoai-gan-tap-lo-o-to-khi-do-xe-v3/

Phiên bản VIP: http://www.mattroisangtao.vn/san-pham/bang-so-dien-thoai-gan-tap-lo-o-to-khi-do-xe-vip/