Bao dong xe dap dien_1

Báo động cảm biến rung xe đạp điện V3


160.000 ₫

Sử dụng để lắp vào xe đạp, xe đạp điện… mỗi khi có tác động rung vào xe đạp thì sẽ hú còi báo động. Bật tắt bằng chìa khóa.


Sử dụng để lắp vào xe đạp, xe đạp điện….mỗi khi có tác động rung vào xe đạp thì sẽ hú còi báo động.

Bật tắt báo động bằng chìa khóa.

Sử dụng pin vuông 9V thông dụng.


Bao dong xe dap dien_1 Bao dong xe dap dien_2

 Bao dong xe dap dien_3 Bao dong xe dap dien_4