Báo động cửa mở

Báo động cửa mở


30.000 ₫

Báo động mỗi khi cửa mở hoặc báo động khi đồ vật rời khỏi vị trí…


 Báo động cửa mở

Báo động cửa mở

  Báo động cửa mở

 Báo động cửa mở

Báo động cửa mở

 • Bao gồm 2 phần bé bằng ngón tay , khi cách xa nhau vài cm , nó cũng kêu ầm ĩ
 • Ứng dụng:
 • Dán vào 2 bên của 2 cánh cửa . Khi cửa mở nó sẽ kêu .
 • Dán 1 cái vào đồ vật, sản phẩm trưng bày…, 1 cái dán vào bàn, nền..nơi đặt vật, khi ai đó bê đồ vật đi thì nó sẽ báo động
 • Đơn giản , nhưng hiệu quả & chính xác 100 %

 

 Báo động cửa mở

Báo động cửa mở

 Báo động cửa mở

Báo động cửa mở

 Báo động cửa mở

Báo động cửa mở

 Báo động cửa mở

Báo động cửa mở

 Báo động cửa mở

Báo động cửa mở