Bo 6 mui cham tro go, nhua_1

Bộ 6 mũi chạm trổ gỗ, nhựa


60.000 ₫

Bộ 6 mũi chạm trổ gỗ, nhựa hoặc các vật liệu mềm tương tự.


Bộ 6 mũi chạm trổ gỗ, nhựa hoặc các vật liệu mềm tương tự

Đường kính trục giữ: 3.17mm

Bo 6 mui cham tro go, nhua_1 Bo 6 mui cham tro go, nhua_2 Bo 6 mui cham tro go, nhua_3