bo-2-adapter-chuyen-doi-pin-tieu-aa-thanh-pin-trung-c_1

Bộ 2 adapter chuyển đổi pin tiểu AA thành pin trung C


25.000 ₫

Chuyển đổi pin tiểu AA thành pin trung C. Một số thiết bị sử dụng pin trung C như bộ phận đánh lửa bếp ga, loa đài, đồng hồ….Tuy nhiên nhiều khi để tìm mua được một cục pin trung C là rất khó, đặc biệt là pin sạc C thì gần như không có.


Adapter chuyển đổi pin tiểu AA thành pin trung C (pin trung C nhỏ hơn pin đại D).

Một số thiết bị sử dụng pin trung C như bộ phận đánh lửa bếp ga, loa đài, đồng hồ….

Tuy nhiên nhiều khi để tìm mua được một cục pin trung C là rất khó, đặc biệt là pin sạc C thì gần như không có.

bo-2-adapter-chuyen-doi-pin-tieu-aa-thanh-pin-trung-c_2 bo-2-adapter-chuyen-doi-pin-tieu-aa-thanh-pin-trung-c_3 bo-2-adapter-chuyen-doi-pin-tieu-aa-thanh-pin-trung-c_4

 THAM KHẢO PHIÊN BẢN CHUYỂN ĐỔI PIN TIỂU AA SANG PIN ĐẠI D

Bộ 2 adapter chuyển đổi 1 pin tiểu AA thành pin đại D