Adapter pin AAtoD 1

Adapter chuyển đổi pin tiểu AA thành pin đại D V1


25.000 ₫

Chuyển đổi pin tiểu AA thành pin đại D. Một số thiết bị sử dụng pin đại D như bộ phận đánh lửa bếp ga, loa đài, đồng hồ….Tuy nhiên nhiều khi để tìm mua được một cục pin đại D là rất khó, đặc biệt là pin sạc D thì gần như không có.


Chuyển đổi pin tiểu AA thành pin đại D.

Một số thiết bị sử dụng pin đại D như bộ phận đánh lửa bếp ga, loa đài, đồng hồ….

Tuy nhiên nhiều khi để tìm mua được một cục pin đại D là rất khó, đặc biệt là pin sạc D thì gần như không có.

 Adapter pin AAtoD 2 Adapter pin AAtoD 3 Adapter pin AAtoD 4 Adapter pin AAtoD 5 Adapter pin AAtoD 6  Adapter pin AAtoD 8Adapter pin AAtoD 7