Cho dien tu 1

Chó điện tử REX-10


890.000 ₫

Không cần cho ăn, không cần chăm sóc. Khi có người vào sủa như chó thật. Thằng trộm chạy mất dép.


Không cần cho ăn, không cần chăm sóc.
Khi có người vào sủa như chó thật. Thằng trộm chạy mất dép.
Hiệu chỉnh được volum to nhỏ.
Hiệu chỉnh cảm biến ánh sáng, có thể chỉ sủa ban đêm.

Sản phẩm của hãng BMB-Netherlands danh tiếng.

Link tải HDSD: http://www.mattroisangtao.vn/wp-content/uploads/2013/10/Manual-ReX-10-multilingual.pdf

Chó điện tử REX-10

Chó điện tử REX-10

Chó điện tử REX-10

Chó điện tử REX-10

Chó điện tử REX-10

Chó điện tử REX-10

Chó điện tử REX-10

Chó điện tử REX-10

Chó điện tử REX-10

Chó điện tử REX-10

Kết hợp thiết bị với một con chó sứ Bát Tràng đặt trước cửa nhà thì tuyệt, ai cũng phải giật mình đấy.

Chó điện tử REX-10

Chó điện tử REX-10