Dong ho Memo Clock 1

Đồng hồ DIY Memo Clock


150.000 ₫

Bạn có thể tự tay trang trí cho chiếc đồng hồ, có thể là một bông hoa, con vật hay những lời chúc đáng yêu, hoặc ghi chú lịch nhắc việc hàng ngày.

Danh mục:

Đồng hồ DIY Memo Clock

Dong ho Memo Clock 1

Bạn có thể tự tay trang trí cho chiếc đồng hồ, có thể là một bông hoa, con vật hay những lời chúc đáng yêu, hoặc ghi chú lịch nhắc việc hàng ngày.

Dong ho Memo Clock 6

Có thể xóa đi vẽ lại rất dễ dàng.

Dong ho Memo Clock Dong ho Memo Clock 9 Dong ho Memo Clock 8 Dong ho Memo Clock 7 Dong ho Memo Clock 5 Dong ho Memo Clock 4 Dong ho Memo Clock 3

Dong ho Memo Clock 2 Dong ho Memo Clock 10