Dong ho mu bao hiem

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini


250.000 ₫

Đồng hồ điện tử được thiết kế với cảm hứng từ chiếc mũ bảo hiểm cá tính. Có 2 chế độ: Hiển thị liên tục và Cảm ứng âm thanh…


Đồng hồ điện tử được thiết kế với cảm hứng từ chiếc mũ bảo hiểm cá tính.

Có 2 chế độ: Hiển thị liên tục và Cảm ứng âm thanh (mỗi khi vỗ tay thì hiện đồng hồ, và tự tắt sau 15 giây)

Chức năng: Hiển thị giờ, phút, ngày, tháng, năm, báo thức

Sử dụng 3 pin đũa AAA.

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini

Đồng hồ mũ bảo hiểm mini