Dụng cụ cá nhân 'Siêu mỏng cánh' thế hệ 2

Dụng cụ cá nhân ‘Siêu mỏng cánh’ thế hệ 2


100.000 ₫

9 dụng cụ cá nhân được tích hợp trong một cái ‘siêu mỏng cánh’ bé hơn cái cardvisit …….


 Dụng cụ cá nhân 'Siêu mỏng cánh' thế hệ 2

Dụng cụ cá nhân ‘Siêu mỏng cánh’ thế hệ 2

 Dụng cụ cá nhân ‘Siêu mỏng cánh’ thế hệ 2

9 dụng cụ cá nhân được tích hợp trong một cái ‘siêu mỏng cánh’ bé hơn cái cardvisit …….

Dụng cụ cá nhân siêu mỏng cánh sê ri 2 :
-Mỏng & nhỏ như 1 chiếc card
Có kéo
Có dao
Có tăm
Có nhíp
Có bút
Có kính lúp
Có đèn
Có thước
Có vặn vít

 Dụng cụ cá nhân 'Siêu mỏng cánh' thế hệ 2

Dụng cụ cá nhân ‘Siêu mỏng cánh’ thế hệ 2

 Dụng cụ cá nhân 'Siêu mỏng cánh' thế hệ 2

Dụng cụ cá nhân ‘Siêu mỏng cánh’ thế hệ 2

 Dụng cụ cá nhân 'Siêu mỏng cánh' thế hệ 2

Dụng cụ cá nhân ‘Siêu mỏng cánh’ thế hệ 2

 Dụng cụ cá nhân 'Siêu mỏng cánh' thế hệ 2

Dụng cụ cá nhân ‘Siêu mỏng cánh’ thế hệ 2