dung-cu-hut-xan-loai-1_2

Dụng cụ hút xăng, hút rượu ra vào bình bóp tay


Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay. Ngoài ra có thể ứng dụng để hút các chất lỏng khác như hút rượu, hút nước bể cá…


   Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay. Ngoài ra có thể ứng dụng để hút các chất lỏng khác như hút rượu, hút nước bể cá…

Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_1 Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_2 Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_3 Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_4 Dụng cụ hút xăng dầu ra vào bình xăng ô tô bóp tay_5

 

Cập nhật phiên bản loại 1 giá 35.000đ/cái

Nhựa dày hơn, lực hút mạnh hơn

dung-cu-hut-xan-loai-1_1 dung-cu-hut-xan-loai-1_2

Chọn loại:

Loại 1 (nhựa dày), Loại 2(nhựa mỏng)