Kính lúp mini 160X-200X

Kính lúp mini 160X-200X


280.000 ₫

Kính lúp mini siêu nhỏ 8*3*2cm, độ phóng đại 160X-200X, tích hợp đèn chiếu sáng hỗ trợ


  Kính lúp mini 160X-200X

Kính lúp mini 160X-200X

  Kính lúp mini 160X-200X

Kính lúp mini siêu nhỏ, độ phóng đại 160X-200X, tích hợp đèn chiếu sáng hỗ trợ

Có thể điều chỉnh độ phóng đại từ 160X tới 200X
Điều chỉnh tiêu cự lấy nét
Phụ kiện: bao da, hộp
Sử dụng 3 pin cúc áo LR1130
Kích thước: 8*3*2cm (chiều cao * chiều rộng*chiều dày)

  Kính lúp mini 160X-200X

Kính lúp mini 160X-200X

  Kính lúp mini 160X-200X

Kính lúp mini 160X-200X

  Kính lúp mini 160X-200X

Kính lúp mini 160X-200X

  Kính lúp mini 160X-200X

Kính lúp mini 160X-200X

  Kính lúp mini 160X-200X

Kính lúp mini 160X-200X