mach-bien-ap-inveter-dc-ac-12v-220v-150w-1

Mạch biến áp inverter DC-AC 12V-110V-220V 150W


245.000 ₫

Mạch biến áp inverter DC-AC 150W. Điện áp vào: 12VDC. Điện áp ra:  AC  0-20V-48V-110V-172V-200V-220V


Mạch biến áp inverter DC-AC 12V-220V 150W

mach-bien-ap-inveter-dc-ac-12v-220v-150w-1

Thông số sản phẩm:

– Điện áp vào: 12VDC

– Đầu ra:  AC  0-20V-48V-110V-172V-200V-220V

V0 – V2 = 110V

V0 – V3 = 172V

V0 – V4 = 200V

V0 – V5 = 220V

V5 – V4 = 20V

V5 – V3 = 48V

V5 – V2 = 110V

– Dòng không tải: 0.05A

– Tần số đầu ra: ~ 20KHz

– Dạng sóng đầu ra: Xung vuông.

mach-bien-ap-inveter-dc-ac-12v-220v-150w-2