Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,...)Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,...)Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,...)

Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,…)


Máy chuyên dụng dùng để sao chép các loại điều khiển RF như điều khiển cửa cuốn, ô tô, báo động…… Phiên bản nâng cấp mới nhất 2012 cho phép sao chép hầu hết các loại remote với dải tần rộng, tốc độ xử lý nhanh….


 Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,...)

Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,…)

Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,…)

MẶT TRỜI SÁNG TẠO LÀ ĐẠI LÝ DUY NHẤT TRÊN TOÀN QUỐC PHÂN PHỐI MÁY VÀ PHÔI  SAO CHÉP ĐIỀU KHIỂN RF (CỬA CUỐN, Ô TÔ, XE MÁY, BÁO ĐỘNG, THIẾT BỊ ĐIỆN…) VỚI HƠN 30 LOẠI ĐIỀU KHIỂN KHÁC NHAU.

 

Máy chuyên dụng dùng để sao chép các loại điều khiển RF như điều khiển cửa cuốn, ô tô, báo động xe máy, điều khiển điện dân dụng….
 Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,...)

Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,…)

Phiên bản nâng cấp mới nhất 2013 cho phép sao chép hầu hết các loại remote với dải tần rộng, tốc độ xử lý nhanh

 Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,...)

Máy sao chép điều khiển (Remote) RF (cửa cuốn, ô tô,…)

Product Description

1. HT-12E / 2. AX5326-3 / 3. AX5326-4 / 4. AX5026/ 5. PT2262 / 6. PT2242 / 7. HT600 / 8. HT680 / 9. HT6207 / 10. HT6010/ 11.HT6012 / 12. HT6014 / 13. MC145026 / 14. HT640 15.EV1527/ 16.527/ 17.PT2260 / 18.PT2282 / 19.PT2292 / 20.HCS200 / 21.HCS300 / 22.HCS301….

 

Remote controller (remote master) for copy kinds of wireless RF remote controller!

It’s suitable for key &lock shop, locksmith,and car service shop!

Functions:

1. Frequency indicate (25MHz-1GMHz)

2. Data Detect

3. Duplicate /learn Fixed code remote

4. Duplicate /learn part of Rolling code remote

5. Duplicate /learn part of original car keys

6. Compare data (frequency,data,etc) between remotes after copy

7. Regenerate new remote control

8. Chinese/English bilingual support

 

Package Including:

1pc x Digital Counter

2pc x Red Wires

1pc x Screw Stick

1pc x AC Adapter

 

 

Remote master user manual

The remote master used to copy RC,working with remote control A,B,C 3styles submachines.The use method as belows.

1. 4 copy styles as below
Turn on the power,press key5 2 times,interface shows “remot copy”;
1).press key5 1 time,shows “1.normal copy”;
2).then press key3 1 time,shows “2.Singkey copy”;
3).continue to press key3 1 time,shows “3.MulFreq copy”;
4).repeat last step,shows “4.same SYS copy”;
2.”normal copy”
When the interface shows”1.normal copy”,then action as below
1).press key5 1 time,shows “input 1key to”,then press the original remote 1key 1 time,the machine sounds “bee” a time,enter into code reading;then press key5 1 time,shows “input 2key to”,continue last step.Action as this to read all keys one by one;
2).When finished original remote code reading,press key5 2times,shows “input No.1 remote”,means insert RC(remote control)A,press key5 1 time,then write the code infomation into new remote;
3).adjust frequency:back to interface”remot copy”,press key4 1time to test frequency:put the original remote on the machine and press any key 1time,shows the frequency.Then put the RC A on the machine,press key1 one time,use the non-inductive regulator action on the white capacitance to adjust frequency fit.
4).after adjust frequency,press key1 & key 2 at the same time(if the remote has 5keys,just need press key5 one time),the light flash 1time.When you press any key there is the light,means copy successfully finished

3.other copy method,pls action as the indication in the machine.

Liên kết chuyên trang làm điều khiển:
Chuyên trang làm điều khiển: http://dieukhiencuacuon.mattroisangtao.vn/